Bronastodobna naselbina
Maketa bronastodobne hiše

Najstarejši dokaz za poselitev pomola na sotočju Idrijce in Soče so ostaline bronastodobne stavbe, najdene na tem mestu. Celotna konstrukcija je slonela na kolih, vkopanih v jamo in obdanih z gmoto kamenja. V notranjosti stavbe so bili najdeni odlomki hišne lončenine iz obdobja srednje do pozne bronaste dobe (1200 - 1000 pr.n.š.).

foto D. Svoljšak, Goriški muzej