Jezero

Jezerska voda je bogata z ribami, kar privablja ribiče z vsega sveta. Med ribami je najznačilnejša avtohtona soška postrv - Salmo trutta marmoratus, ki doseže tudi največje velikosti. V jezeru živijo še lipani - Thymallus thymallus, potočne postrvi - Salmo trutta fario, križanci med soško in potočno postvjo, kalifornijske postrvi ali šarenke - Oncorhynchus mykiss, štrkavci - Leuciscus cephalus cabeda, grbe - Barbus plebeius ter raki, vrste primorski koščak in koščak. Nepogrešljivi del podobe jezerske gladine predstavljajo labodi ter številna družina rac mlakaric.

Avtohtona soška postrv. Največja do danes uplenjena postrv je bila ujeta prav v mostarskem jezeru (121 cm dolga in 25 kg težka); foto Ribiška družina Tolmin