Po sledeh preteklosti

Izziv raziskovanja družinske in lokalne zgodovine

Družinska in lokalna zgodovina nedvomno zanimata in privlačita mnoge. Nekatere navdušita celo do te mere, da se lotijo resnejšega raziskovanja in zapisovanja. Takšno delo pa je svojevrsten izziv. Odpirajo se vprašanja in dileme, ki jih je brez dodatne strokovne pomoči težko razrešiti, kar ljubiteljske raziskovalce pogosto zaustavi na poti proti začrtanemu cilju. 

V Tolminskem muzeju smo zato pripravili cikel predavanj, ki sledijo konceptu t. i. občanske znanosti in so namenjena prav ljubiteljem in raziskovalcem lokalne oziroma družinske zgodovine. Vabljeni predavatelji bodo v treh zaporednih četrtkovih večerih delili svoje znanje in izkušnje s tega področja, tematiko pa osvetlili iz različnih zornih kotov. Predstavili bodo vire in metode za raziskovanje ter opozorili na pomen domoznanskih del za kulturno identiteto prostora.

 

23. marec 2023 ob 19.00

ARHIV IN ARHIVAR, KATASTER IN URBAR

Zgodovinar mag. Drago Trpin je dolga leta delal kot arhivar in nato kot direktor Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Uvodoma bo predstavil arhive in arhivsko gradivo na splošno, nato pa posebej izpostavil starejše gradivo, zlasti urbarje in katastre kot pomembne vire za preučevanje starejših obdobij lokalne zgodovine.

 

30. marec 2023 ob 19.00

SKOK V RAZISKOVANJE DRUŽINSKE ZGODOVINE

Matej Hohkraut, profesor likovnih umetnosti in strokovnjak na področju informatike, sicer pa predsednik Slovenskega rodoslovnega društva, se z rodoslovjem aktivno ukvarja od leta 2007. Predaval bo o raziskovanju družinskih rodovnikov in opozoril na znanja in veščine, ki so potrebne za tovrstno delo. Predstavil bo metodologije in cilje rodoslovnih raziskovanj ter poti za pridobivanje rodoslovnih podatkov.  

 

6. april 2023 ob 19.00

LOKALNA ZGODOVINA, GRADNIK KULTURNE IDENTITETE

Predavatelj Giorgio Banchig, ljubiteljski zgodovinar, novinar, predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru ter urednik in avtor več zgodovinskih del, bo na primeru Beneške Slovenije predstavil pomen poznavanja, raziskovanja in predstavljanja lokalne zgodovine za kulturno identiteto prostora.

 

Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1. novembra, 24., 25., 26., 30. in 31. decembra ter 1. in 2. januarja in ob sobotah in nedeljah v januarju in februarju
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli 5 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci 4 €
predšolski otroci brezplačno
družine z otroki do 15 let 10 €
invalidne osebe
in spremljevalci brezplačno

skupine
odrasli 6 €
otroci, dijaki, študentje, upokojenci 5 €
invalidne osebe 30 % popust

Tolminski muzej, občasna razstava
individualni ogled brezplačno
voden ogled (vsaj 10 oseb) 3 €

invalidne osebe: 30 % popust

EU kartica ugodnosti za invalide

Celoletna vstopnica za šolarje 10 €
Facebook
Youtube
RSS