Gradnja ceste v Polog

V času gradnje cerkve v Javorci je potekala tudi gradnja oskrbovalne ceste po dolini Tolminke v Polog.

Za to gradnjo je bil zadolžen Dunajčan, inženir Klemens Melicher (1888–1971), rezervni nadporočnik v inženirskem štabu c. in k. avstro-ogrske vojske.

Pri gradnji ceste je sodeloval od julija 1915 do julija 1917.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran