Čez Most po modrost

Kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči je skupni projekt LTO Sotočje, Tolminskega muzeja in TD Most na Soči, ki želi obiskovalcem predstaviti izjemno kulturno zgodovinsko in še posebej arheološko dediščino kraja Most na Soči. Sestavni del projekta so informacijske table, niše z replikami, spominsko obeležje, ureditev zidu pod cerkvijo sv. Lucije, sanacija apnenice na Modrejcah, vodnik, zloženka, informacijski terminal in internetna postavitev. Sredstva za izvedbo sta zagotovila EU skozi program Phare CBC in Občina Tolmin.
Projekt je bil izveden v letu 2005.

Vodja projekta: Janko Humar, LTO Sotočje
Avtor naslova, tekstov in vsebin: Miha Mlinar, Tolminski muzej
Oblikovanje tabel in tiskanih materialov: Ana Hawlina, Elea iC d.o.o.
Zasnova razstavnih niš in ureditve obeležji: Ana Hawlina, Elea iC d.o.o.
Izvedba gradbenih del: Slavko Žbogar s.p.; Elektron d.o.o.; TD Most na Soči; Samo Lipičar s.p., Egon Pavšič s.p.
Izdelava replik arheoloških predmetov: Alenka Gololičič
Izdelava zemljevidov: Mateja Sirk Fili, Ana Hawlina, Elea iC d.o.o.
Prevodi: Eurotranslate
Izdelava spletnih strani: Damjan Leban, RIS
Fotografije: fototeka Tolminskega muzeja, fototeka Goriškega muzeja, fototeka Ribiške družine Tolmin, PANG Nova Gorica, arhiv Peter Kogoj, arhiv Miha Mlinar, arhiv družine Munih, Jaroslav Jirčik, Drago Svoljšak, Matjaž Prešeren, Marko Grego, Jurij Mlinar, Miha Mlinar, Milan Mikuž, Damjan Leban, Matevž Lenarčič