Glinasti omet

iz železnodobne stavbe, 5. stol. pr.n.š., replika, original hrani Goriški muzej