Arheološki muzej

Stalna arheološka razstava z rekonstrukcijo halštatske hiše prikazuje zgodovino arheoloških raziskav na Mostu na Soči s poudarkom na železnodobni svetolucijski kulturi in stavbarstvu v Posočju.

info: Tolminski muzej

Bronasta figurica miške (3.stol.);
original: Goriški muzej