foto D. Svoljšak, Goriški muzej

Ostaline železnodobne hiše »1«

O svojstvenosti posoške arhitekture pričajo imenitno ohranjene ostaline te hiše. Vhod v stavbo je bil z zavetrne, jugovzhodne strani. Nad vhodom je stal nadstrešek.