Ostaline železnodobne hiše »11«

Eden najbolj pričevalnih temeljev železnodobne stavbe iz 5. stol.pr.n.š je bil osnova za risarsko rekonstrukcijo in izdelavo makete posoške železnodobne hiše, ki si jo lahko ogledate v arheološki zbirki Tolminskega muzeja v Tolminu.

Ostaline hiše »11«; foto D. Svoljšak, Goriški muzej
 
Most na Soči, raziskano območje železnodobne naselbine
Maketa železnodobne hiše