Naselje v mlajši železni dobi
3.-1. stol.pr.n.š.

Naselje je živelo tudi v mlajši železni dobi. Raziskane stavbe iz mlajše železne dobe so ohranile predhodni naselbinski prostor, način postavitve in usmeritve ter gradnjo s solidnim kamnitim temeljem in leseno konstrukcijo. Njihov zunanji videz je bil manj mikaven kot v starejše železnodobni vasi. Šele pred približno dvema tisočletjema je stavbarske značilnosti železne dobe zamenjala povsem drugačna, rimska arhitektura.

Najdišče mlajše železne dobe; foto D. Svoljšak, Goriški muzej
Noriški novci - eno izmed plačilnih sredstev v sredini 1. stol. pr. n. š. so bili v Posočju tudi noriški novci