Rimsko grobišče

Rimljani so pokopavali svoje umrle ob cestah, ki vodijo iz naselja. Na skrajnem vzhodnem območju naselbinskega kompleksa, nekaj deset metrov od mesta, kjer se nahajamo, se je raztezalo rimsko grobišče z raziskanimi 164 grobovi. Ob žganih grobovih so izpričani tudi skeletni pokopi. Slednji so značilni za čas pozne antike. To je bilo obdobje, ko se je po celotnem imperiju razmahnilo krščanstvo.

Izkopavanja rimskodobnega grobišča;
foto arhiv: Goriški muzej
Oljenka, žara in kamnita pepelnica;
originali: Goriški muzej in Tolminski muzej