Pri svetem Mavru
Razglednica prikazuje cerkvico sv. Mavra in Munihov kuk, ki je bil v začetku 20. stoletja obrasel z brajdami vinske trte; original: M. Munih
Cerkvica je s prvo omembo leta 1192 najstarejša cerkev v kraju in okolici. Nanjo je vezano tudi najzgodnejše znano poimenovanje Mosta na Soči: In ponte Sancti Mauri, St. Mauro, Sankt Maurus Bruck. Posvečena je sv. Mavru, ki je bil učenec sv. Benedikta in pozneje njegov naslednik. Legenda pravi, da naj bi imel izredno moč pri zdravljenju, zato ga bolniki prosijo za pomoč. Je zavetnik oglarjev in bakrarjev.
Sveti Maver, izsek iz oltarne slike, olje na platnu, avtor Milan Mikuž, 1971   Kip Marije Kraljice z detetom
in reliefni poznogotski sklepnik nad njim