Železnodobno grobišče

Nahajamo se na Testenčevi ograjnici, v osrčju obsežnega železnodobnega grobišča. Največje arheološke raziskave grobišča so bile opravljene s strani dunajskega in tržaškega muzeja med leti 1884 in 1902. Že tedaj je bilo raziskanih več kot 6500 železnodobnih grobov. Predvideva se, da je število vseh pokopanih na grobišču okoli 10000.

Pogrebne navade davnih prebivalcev Posočja se skozi celotno 1. tisočletje pr.n.š. niso spreminjale. Pokojnike so sežgali. Žganino, ostanke noše pokojnika in pridatke so razsuli po dnu grobne jame ali položili v žare. Grobovi so bili pokriti s kamnitimi ploščami. Izmed pridanih nakitnih predmetov izstopajo bronaste zapestnice, ovratnice, prstani, uhani in fibule. Moškim pokojnikom so od 4. stoletja pr.n.š. dalje prilagali orožje, ki sta ga sestavljala železna sekira in sulica.

 
Prerez groba, v katerem je bil med raziskavami leta 2001 najden atiški sovji skifos
Številni pridatki dokazujejo cvetočo kulturno izmenjavo z južnoitalskim in grškim območjem, kot kaže tudi najdba posodice iz atiških delavnic. Bogastvo kulturnih stikov simbolno prikazuje površina spominskega prostora, posuta z okrasnim vulkanskim peskom s pobočij sredozemskih ognjenikov.