Staroslovansko selišče
Staroslovanska keramična lonca; foto T. Lauko

Tudi na ledini Repelc, ležeči čez reko, so umrle pokopavali v železni in rimski dobi. Posebno zanimivost v sklopu grobišča pa predstavlja jama z dvema lončenima posodicama prostoročne izdelave. Lončka s konca 7. ali začetka 8. stoletja sta nasploh najstarejša sled staroslovanske poselitve na Tolminskem.

Presek jame s keramičnim loncem med raziskavami