Apnenica - od kamna do apna

Obnovljena apnenice (frnaža) govori o izjemno pomembni panogi, ki je danes že skoraj povsem zamrla: žganju apna. Apneničarji oz. apnarji so za kuhanje (žganje) apna potrebovali dovolj apnenca in drvi ter bližino vode. Potrebe po apnu so bile velike v gradbeništvu, strojarstvu in usnjarstvu ter za razkuževanje in beljenje stanovanj. Starejše apnenice so bile podobne velikanskim košem iz prepletenih leskovih ali gabrovih palic, apnenica z Modrejc pa sodi med lepše ohranjene zidane primerke s konca 19. oz. začetka 20. stoletja.