Jezero

Leta 1938 je kraj doživel največjo prelomnico v izgledu. Po izgradnji jezu v Podselu je strugi Soče in Idrijce zalila voda. Nastalo je 7 km dolgo akumulacijsko jezero in Most na Soči je od tedaj objezerski kraj. Urejeni jezerski bregovi vabijo sprehajalce na ogled razstavljenih del, nastalih na tradicionalni poletni likovni koloniji.

Razglednica iz začetka 20. stoletja prikazuje Melanov mlin in strugo Soče na območju današnjega jezera
Izsek iz originalnega načrta jezu;
original: Pokrajinski arhiv Nova Gorica