Izginjajoča stavbna dediščina

Stavbarstvo Šentviške planote, zgornje Baške grape in območja Trebuše
20.06.2008 - 30.09.2008

Človekova bivališča s pripadajočimi objekti so se skozi različna zgodovinska obdobja nenehno spreminjala in izboljševala. Oblikovanje stavb ter način in razkošnost gradnje so bili odvisni predvsem od dejavnosti, potreb in finančnih zmožnosti graditelja. Oblika in struktura tal, gradivo, ki je bilo na voljo, podnebje ter druge naravne danosti prostora pa so bile ključne pri izbiri lokacij in gradbenih materialov ter tudi pri tlorisu in zunanjem izgledu stavb. V slovenskem prostoru se je tako do 2. svetovne vojne zaradi raznolikih naravnih danosti in s tem povezanega načina življenja, zaradi gospodarskega in kulturnega napredka ter razvoja novih znanj in tehnologij izoblikovalo več različnih stavbnih tradicij, ki dajejo posameznim pokrajinskim območjem poseben in razpoznaven značaj.

S pričujočo razstavo začenjamo s predstavitvijo najvzhodnejšega dela območja, na katerem deluje Tolminski muzej. Šentviška planota, zgornja Baška grapa in območje Trebuše (tu mislimo na širše območje dolin Idrijce, Trebušice in Hotenje) se po zgodovinskem razvoju in naravnih danostih sicer med sabo razlikujejo, kljub temu pa se je tu izoblikovala dokaj enotna stavbna tradicija, ki jo uvrščamo v t.i. škofjeloško-cerkljanski stavbni podtip. Pri raziskavi in predstavitvi stavbarskih značilnosti tega prostora nam je bilo v veliko pomoč bogato slikovno gradivo akademskega slikarja Rafaela Terpina in fotografa Jake Čopa, ter izjemna zapuščina t.i. Orlovih skupin (gradivo hrani Slovenski etnografski muzej), ki so v letih po 2. svetovni vojni načrtno raziskovale manj poznana območja Slovenije. Z gradivom in strokovno pomočjo nam je pomagal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota v Novi Gorici, ki je pristojna za to območje in se že desetletja trudi z ohranjanjem nepremične dediščine naših prednikov.

Avtorici razstave: Karla Kofol (Tolminski muzej) in Andrejka Ščukovt (ZVKD OE Nova Gorica) 
Oblikovanje: Marko Grego

Razstava
Razstava
Razstava
Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1. novembra, 24., 25., 26., 30. in 31. decembra ter 1. in 2. januarja in ob sobotah in nedeljah v januarju in februarju
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli 5 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci 4 €
predšolski otroci brezplačno
družine z otroki do 15 let 10 €
invalidne osebe
in spremljevalci brezplačno

skupine
odrasli 6 €
otroci, dijaki, študentje, upokojenci 5 €
invalidne osebe 30 % popust

Tolminski muzej, občasna razstava
individualni ogled brezplačno
voden ogled (vsaj 10 oseb) 3 €

invalidne osebe: 30 % popust

EU kartica ugodnosti za invalide

Celoletna vstopnica za šolarje 10 €
Facebook
Youtube
RSS