Ob večni meji

Arheološko-zgodovinska razstava
26.11.2008 - 28.02.2009

Vojaška delovna uniforma z okrasnimi trakovi avstro-ogrskega nadporočnika ing. Klemensa Melicherja (Tolminski muzej, zbirka Melicher)

Razstava je posvečena spominu na 90-letnico konca prve svetovne vojne, 65-letnico Kobariške republike, 40-letnico Teritorialne obrambe ter bližajoči se 200-letnici bitke za Predelsko trdnjavo in ustanovitvi Ilirskih provinc.Posočje je že tisočletja območje na stiku različnih kulturnih in etničnih skupin. To je razvidno že iz arheoloških ostalin železne dobe, predvsem pa rimskega in zgodnjesrednjeveškega  obdobja. Tudi zgodovinska, geografska in kartografska slika pokrajine ob Soči kaže na večno mejo, branike in razmejitvene črte, kar je hkrati osrednji predmet razstave. Zanje so se skozi stoletja srednjega in novega veka bojevale različne vojske in s tem pustile neizbrisne sledi, ki so razvidne predvsem na primeru utrdb iz 19. in prve polovice 20. stoletja.

Arheološko-zgodovinska razstava Ob večni meji predstavlja območje Posočja v luči arheoloških najdb in zgodovinskih predmetov, vezanih na prisotnost različnih vojska, ki so tu zapustile materialne sledi. Te so na razstavi predstavljene s slikovnim in kartografskim gradivom. Vojaško zapuščino najstarejših obdobij  prikazujejo najdbe orožja iz različnih arheoloških obdobij s posoških najdišč. 
Pozornost namenjamo prikazu utrdb in utrdbenih sistemov: poznorimska alpska zapora (3.-4.stoletje), grad na Kozlovem robu (prve omembe v 11. stoletju), trdnjava Kluže (konec 15. stoletja), utrdbe iz 19. stoletja (utrdba na Predelu ter utrdbi Kluže in Fort Herman) ter Alpski zid in Rupnikova črta ob Rapalski meji iz prve polovice 20. stoletja. 
Vojašnice so v Posočju prisotne že ob koncu 19. stoletja, prva osrednja vojašnica v Tolminu pa je bila zgrajena šele dve leti pred 1. svetovno vojno.

Na razstavi predstavljene uniforme in osebni predmeti častnikov in vojakov pričajo o prisotnosti različnih vojaških formacij v Gornjem Posočju v zadnjih dveh stoletjih.

Avtorja: mag. Damjana Fortunat Černilogar, Miha Mlinar
Oblikovanje: Marko Grego
Besedila: mag. Damjana Fortunat Černilogar, Miha Mlinar, dr. Andrej Gaspari, Beatriče Žbona Trkman, Fabrizio Bressan
Strokovni sodelavci: Marko Grego, Karla Kofol

Otvoritev razstave Ob večni meji
Arheološka razstava
Zgodovinska razstava
Zgodovinska razstava
Zgodovinska razstava
Gostovanja razstave
Park vojaške zgodovine Pivka, 01.02.2013 - 31.05.2013
Pokrajinski muzej Koper, 04.09.2009 - 31.10.2009
Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1. novembra, 24., 25., 26., 30. in 31. decembra ter 1. in 2. januarja in ob sobotah in nedeljah v januarju in februarju
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli 5 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci 4 €
predšolski otroci brezplačno
družine z otroki do 15 let 10 €
invalidne osebe
in spremljevalci brezplačno

skupine
odrasli 6 €
otroci, dijaki, študentje, upokojenci 5 €
invalidne osebe 30 % popust

Tolminski muzej, občasna razstava
individualni ogled brezplačno
voden ogled (vsaj 10 oseb) 3 €

invalidne osebe: 30 % popust

EU kartica ugodnosti za invalide

Celoletna vstopnica za šolarje 10 €
Facebook
Youtube
RSS