Srpenica, speča lepotica

Arheološka razstava
03.12.2009 - 02.12.2010

Situla

V Tolminskem muzeju smo Ta veseli dan kulture obeležili z odprtjem arheološke razstave, ki prikazuje najdbe z novoodkritega  grobišča na Srpenici.

Na najdišče, odkrito na polju z ledinskim imenom Ograjenca, ki leži približno 1 km pred naseljem Srpenica, je leta 2003 opozoril Ivo Ivančič iz Bovca.  Na območju, bogatem z ostanki iz 1. svetovne vojne, je naletel na odlomke bronaste situle. Dele te kovinske posode, ki so jo restavrirali v konservatorskih delavnicah Goriškega muzeja, je v Tolminski muzej prinesel Fedja Klavora. Arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice in Tolminskega muzeja so na mestu odkritja izvedli arheološki izkop, ki je potrdil obstoj žganega groba. Na dnu grobne jame so bili odkriti še ostanki žganine, v kateri so ležali bronasta fibula in obroček ter odlomek železnega nožka. Odkriti grob je nakazoval obstoj železnodobnega grobišča na tej terasi.

Ob gradbenih delih, ki so leta 2008 potekala na trasi vodovoda med naseljem Srpenica in tovarno TKK, je zaradi prej omenjenih najdb potekal arheološki nadzor, ki ga je po dogovoru z novogoriškim zavodom opravljal Tolminski muzej. Domneva o grobišču se je izkazala za pravilno, saj sta bila v gradbenem izkopu, 80 m stran od prvega raziskanega groba, kmalu odkrita še dva nova žgana grobova.

Najdišče na Srpenici sodi med pomembnejša arheološka odkritja v Posočju v zadnjih desetletjih. Na osnovi odkritih najdb iz treh grobov predpostavljamo, da gre za eno izmed važnejših grobišč svetolucijske skupine, ki je bilo zasnovano ob koncu 7. ali v začetku 6. stoletja pr. n. št. Srpeniško grobišče, ki je ob Bovcu najsevernejše najdišče svetolucijske kulture, je zapolnilo praznino na arheološki karti Posočja med Kobaridom in Bovcem. Leži ob prazgodovinski poti, ki je povezovala Tolminsko in Bovško s Koroško in je v ta namen služila že od bronaste dobe dalje.

Avtor razstave in besedila: Miha Mlinar
Oblikovanje in računalniška obdelava: Marko Grego
Risba: Nataša Grum, Marko Grego
Konservacija in restavriranje: Nataša Grum, Jana Šubic Prislan
Foto: Miha Mlinar, fototeka Tolminskega muzeja
Arheološki nadzor je leta 2008 s soglasjem ZVKD Slovenije OE Nova Gorica opravljal Tolminski muzej.
Razstavo sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Občina Tolmin

Otvoritev razstave
Otvoritev razstave
Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1. novembra, 24., 25., 26., 30. in 31. decembra ter 1. in 2. januarja in ob sobotah in nedeljah v januarju in februarju
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli 5 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci 4 €
predšolski otroci brezplačno
družine z otroki do 15 let 10 €
invalidne osebe
in spremljevalci brezplačno

skupine
odrasli 6 €
otroci, dijaki, študentje, upokojenci 5 €
invalidne osebe 30 % popust

Tolminski muzej, občasna razstava
individualni ogled brezplačno
voden ogled (vsaj 10 oseb) 3 €

invalidne osebe: 30 % popust

EU kartica ugodnosti za invalide

Celoletna vstopnica za šolarje 10 €
Facebook
Youtube
RSS