Cerkev Obiskanja Device Marije

Ponikve, Šentviška planota

Cerkev Obiskanja Device Marije na Ponikvah

Cerkev Obiskanja Device Marije v vasi Ponikve na Šentviški planoti, katere nastanek sega v srednji vek, je bila v drugi svetovni vojni požgana in skoraj povsem porušena. Ko so jo domačini po koncu vojne želeli obnoviti, so naleteli na številne ovire. Ob vztrajnem prizadevanju tedanjega župnika Janeza Lapanje, ki je za izdelavo načrtov zaprosil priznanega arhitekta Plečnika, so leta 1954 vendarle začeli z obnovo. Glavna dela, ki so jih večinoma prostovoljno opravili domačini, so bila zaključena leta 1958, baročna cerkev pa se je z obnovo povsem spremenila.  

Plečnik je namreč vhod izpod večjega zvonika premaknil na mesto nekdanjega prezbiterija, spremenil je tudi lego slemena, notranjosti pa dal svojstven, vznemirljiv in razgiban izgled.

Čeprav cerkve Obiskanja Device Marije na Ponikvah strokovnjaki ne prištevajo med Plečnikova najpomembnejša dela, je vendarle vredna ogleda. Obiskovalca namreč nikoli ne pusti ravnodušnega. Z mesta, kjer stoji, pa se odpira lep pogled na številne hribe nad dolinami Soče, Idrijce in Bače.

Ob 50-letnici smrti arhitekta Plečnika je Tolminski muzej v cerkvi v prostoru nad nekdanjo zakristijo uredil manjšo razstavo o zgodovini in obnovi cerkve. Na starih fotografijah je lepo vidna nekdanja baročno zasnovana cerkev, razstavljeni so tudi različni dokumenti, ki pričajo o naporni poti, ki jo je moral župnik Lapanja opraviti, preden je lahko pričel z obnovo. Razstavljene so še kopije izvedenih in neizvedenih načrtov, ki so jih za obnovo cerkve in notranjo opremo izdelali arhitekt Plečnik in njegovi asistenti. Na razstavi je na ogled tudi nekaj kosov cerkvenega posodja in okrasja ter posebnost te cerkve: božji grob, ki je bil konec 19. stoletja pripeljan s Češke in velja za redkost.

Virtual reality predstavitev

Avtorica razstave: Karla Kofol
Oblikovanje: Marko Grego

Informacije, najava za vóden ogled:

TOLMINSKI MUZEJ
tel. 05/381 13 60
muzej@tol-muzej.si

TIC TOLMIN
Petra Skalarja 4
SI – 5220 Tolmin
Tel. 05/38 00 480
info.tolmin@dolina-soce.si
http://www.dolina-soce.si

Oltar
Notranjost
Božji grob
Plečnikova skica
Pismo Plečnika
Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Ogled razstave in cerkve je možen po predhodni najavi na naslovu:

TOLMINSKI MUZEJ
tel. 05/381 13 60
muzej@tol-muzej.si

"PRI RINKU"
Ponikve št. 38
(ob glavni cesti),
tel: 053809619
Vstopnina
Vodeni ogledi za skupine:
odrasli 4 €/osebo
šolajoča mladina 3 €/osebo
Facebook
Youtube
RSS