Podobe nekdanje Podbele

Objekt krajevne skupnosti v Podbeli

Balušč

Razstava, ki je nastala na pobudo prebivalcev Podbele, priča o nekdanji, v furlanskem potresu porušeni vasi.

Današnja Podbela v Breginjskem kotu je v naglici zasnovano naselje s pretežno montažnimi hišami, zgrajenimi po furlanskemu potresu leta 1976. Njena podoba in zasnova v ničemer ne spominjata na nakdanjo vas, le beneški lev, ki je nekdaj krasil vaško korito, se je srečno izognil spremembam in ponovno našel častno mesto sredi novozgrajene vasi. 

Podbela je bila pred potresom strnjeno naselje z okrog petdesetimi naseljenimi hišami, strnjenimi ob rob večje uravnave, nastale ob sotočju Nadiže in Bele. Grajena je bila v značilnem beneško-slovenskem arhitekturnem slogu. Eno ali dvonadstropne kamnite hiše pokrite s korci ter poleg njih stoječa gospodarska poslopja so stala tesno skupaj, in tvorila tako imenovani stegnjeni dom. Med nizi strnjenih domačij so vodile ozke, s kamnom tlakovane poti imenovane "landrone", na stičiščih poti, kjer je bilo več prostora, pa so nastali manjši vaški trgi. Značilen arhitekturni element so bili proti notranjosti hiše umaknjeni leseni ganki preko katerih je tekel ves "hišni promet", služili pa so tudi za sušenje pridelkov in shranjevnje različnih predmetov. 

Korenito spremembo pa je naselje doživelo po dveh močnih potresnih sunkih: 6. maja in 15. septembra 1976. Po majskem potresu se je še razmišljalo o obnovi in ohranitvi vsaj nekaterih stavb, septembrski sunek pa je že razmajane in razpokane stavbe tako močno poškodoval, da je bilo najbolje celotno vas do tal porušiti ter na ruševinah zgraditi novo, sodobno zasnovano naselje. Podbela je tako edina vas v Breginjskem kotu, ki je bila po furlanskemu potresu porušena in povsem na novo zgrajena.  

Avtorica razstave: Karla Kofol
Oblikovanje: Marko Grego
Slikovno gradivo: prebivalci Podbele, Tolminski muzej, Slovenski etnografski muzej

Postavitev: avgust 2016

Informacije in najava ogleda:
Turistično društvo Nadiža Podbela
Podbela 10
5223 Breginj
T: 051 238 312

Podbela, vas dveh obazov
Gradnja nove Podbele
Podbela pred potresom 1976
Mrakč
Lebanč
Lukc
Mehivc
Tonac
Cerkev sv. Helene na Lupu
Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 10h - 18h
sobota, nedelja, prazniki: 14h - 18h
ponedeljek zaprto
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli 5 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci 4 €
predšolski otroci brezplačno
družine z otroki do 15 let 10 €
invalidne osebe
in spremljevalci brezplačno

skupine
odrasli 6 €
otroci, dijaki, študentje, upokojenci 5 €
invalidne osebe 30 % popust

Tolminski muzej, občasna razstava
individualni ogled brezplačno
voden ogled (vsaj 10 oseb) 3 €

invalidne osebe: 30 % popust

EU kartica ugodnosti za invalide

Celoletna vstopnica za šolarje 10 €
Facebook
Youtube
RSS