Lesena kašča

Pečine, Šentviška planota

Lesena kašča

Iz trdnih lesenih brun zgrajena kašča ali klet, kot jo imenujejo domačini, je krita s slamnato streho in nosi letnico 1778. V času, ko je še stala ob premožnejši kmečki hiši sredi vasi, so v njej hranili različne vrste žit, semen, suhomesne izdelke in domače žganje. Bila je najpomembnejši objekt na kmetiji, saj so v njej hranili živež, od katerega je bilo odvisno preživetje celotne družine.

Leta 1974 jo je odkupil Tolminski muzej in jo preselil v Tolmin, kjer so načrtovali postavitev muzeja na prostem. Po večletnem gostovanju v mestu so jo ponovno vrnili na Pečine, žal ne na prvotno lokacijo.

Ob ogledu tega etnološkega spomenika se lahko seznanimo z delčkom nekdanjega vsakdana in obenem občudujemo smotrnost in skladnost objekta ter obrtniško spretnost tedanjih graditeljev.

Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Kašča je prosto dostopna.
Facebook
Youtube
RSS