Trdnjava Kluže

Kluže

Trdnjava Kluže je predstavljala pomembno zaporo na dostopu v Bovško kotlino. Izjemna je že njena lokacija nad sotesko reke Koritnice. Bovška trdnjava naj bi po zgodovinarju Simonu Rutarju, tolminskem rojaku, nastala za namen beneške obrambe pred Turki. Turški vpad v Bovec je izpričan v listini iz leta 1471. Po Rutarjevem mnenju naj bi bila prvotna trdnjavica lesena.

Z beneško-habsburško vojno, ki se je začela leta 1508, je trdnjava ponovno pridobila na pomenu. Habsburžani so jo po zavzetju pozidali in utrdili na stroške koroških deželnih stanov.

Konec 16. stoletja so bila na trdnjavi izvedena prva večja prenovitvena dela. V prvi polovici 17. stoletja je bovški glavar Georg Philipp von Gera (bovški glavar 1609-1647) naročil pripravo načrta za obnovo in izboljšanje utrdbenih naprav.

Podoba trdnjave v prvi polovici 18. stoletja nam je poznana iz dveh risb. Razvidno je, da zgradba ni bila zgolj obrambnega značaja. Zaradi bližajoče se francoske nevarnosti so objekt ponovno obnovili leta 1797. Francozi so ob napadu na trdnjavo imeli kar nekaj izgub, zavzeli so jo z zvijačo in jo nato iz maščevanja požgali. Ruševine trdnjave so potem nekaj časa samevale.

V prvi polovici 19. stoletja so prebili pečino ob trdnjavi in zgradili novo cesto, pri čemer se je sama lokacija ponovno izkazala za prvovrstno. V letih 1881/1882 so zato na mestu ruševin stare trdnjave zgradili novo, nekoliko večjo, ki stoji še danes. Konec 19. stoletja so pričeli graditi še eno trdnjavo nad cesto, sprva imenovano Fort Rombon, nato pa Fort Hermann. V prvi svetovni vojni sta obe trdnjavi odigrali pomembno vlogo: zgornja je s topovi varovala Bovško kotlino, spodnja je bila sedež garnizije tik za fronto. Zgornja je bila v obstreljevanjih zadeta in precej poškodovana, medtem ko je spodnja ostala nedotaknjena vse do leta 1945, ko je bila zaradi širitve in ureditve ceste na njeni zahodni strani porušena posebna zaporna arhitektura.

Trdnjava Kluže ima danes novo vsebino. Poleg poročne in kongresne dvorane je del prostorov namenjen tudi razstavni in muzejski dejavnosti. Tolminski muzej je z zunanjimi sodelavci v trdnjavi pripravil naslednje stalne razstave: Izza somraka stoletij, Iz bovške davnine, Soška fronta, Naravne značilnosti Bovškega.

Več o vsebini razstav na http://www.kluze.net/

Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Facebook
Youtube
RSS