Vode (še) dovolj

Zbornik o vodah na Tolminskem

Voda je v življenju slehernega od nas v taki ali drugačni obliki neprestano prisotna. Kljub temu, ali pa ravno zato, so se začele različne stroke in politiki z njo, z vidika ohranjanja ter zagotavljanja za vse ljudi, intenzivneje ukvarjati šele v zadnjih desetletjih.
Širitev družbenega zanimanja za to temo, predvsem pa vsakodnevno soočanje z negativnimi posledicami prekomerne in brezbrižne rabe vode ter opuščanje nekdanje samooskrbe, je spodbudilo tudi naše raziskovalno zanimanje. V Tolminskem muzeju smo tako že leta 2014 organizirali študentski raziskovalni tabor z naslovom Voda, vir življenja, ki je potekal na Šentviški planoti in je vključeval študente različnih strok. Strokovni izsledki biološke, arheološke, etnološke in geografske skupine tvorijo osrednji del zbornika, tem pa je dodanih še sedem drugih prispevkov, ki govore o rabi, družbeni pojavnosti in prisotnosti vode na širšem Tolminskem. Knjiga je torej skromen prispevek k boljšemu zavedanju o pomembnosti in dragocenosti vode za slehernega izmed nas. Skupaj z vodo smo od prednikov podedovali tudi znanje o njeni rabi, in naša dolžnost je, da jo v čim boljšem stanju zapustimo prihodnjim rodovom, saj brez nje preprosto ne gre!

Prispevki v zborniku:

Gregor Torkar: Favna kalov in drugih vodnih virov Šentviške planote
Miha Mlinar: Pomen vode v arheoloških dobah Posočja
Karla Kofol: Vodooskrba domov na Šentviški planoti pred dograditvijo javnega vodovoda
Pavel Četrtič: Voda v vaseh pod Krnom in Matajurjem
Barbara Ivančič Kutin: Folklorne pripovedi o izginulih jezerih
Blaž Komac: Voda, povzročiteljica naravnih nesreč
Vode poplavljajo - časopisne vesti o poplavah leta 1926
Karla Kofol: Gospodarska raba voda na Tolminskem
Dušan Jesenšek: Ribištvo na Tolminskem
Kristina Kozorog: Javna vodooskrba v občini Tolmin
Polonca Lapanja: Preskrba in poraba pitne vode na Šentviški planoti danes ter možnosti ureditve alternativnih vodnih virov
Karla Kofol: Voda, vir življenja - študentski raziskovalni tabor na Šentviški planoti


Izdal Tolminski muzej, 2017
228 barvnih strani

Jezik: slovenski, povzetki v angleškem jeziku

 

Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1.1., 1.11. in 25.12.
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli: 4 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 3 €
predšolski otroci: brezplačno
družine z otroki do 15 let: 7 €
skupine
odrasli, upokojenci: 3 €
otroci, dijaki, študenti: 2 €

Tolminski muzej, občasna razstava
odrasli: 2 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 1 €
FacebookRSS