Vojska nas ne vzame

Vojaška in begunska korespondenca družine Valentinčič med prvo svetovno vojno

Knjiga prinaša vpogled v "Žvanovo škatlo", škatlo, ki jo je od svojih prednikov podedovala Majda Valentinčič in v kateri so se ohranili dragoceni dokumenti, večinoma vezani na čas prve svetovne vojne. Gre za pisma, dopisnice, razglednice ter nekaj fotografij in drugih pisnih virov, ki jih je v škatlo vestno spravljala Terezija Valentinčič. Večina pošte je naslovljena nanjo, nekaj pa tudi na druge člane družine Valentinčič s Kozaršč na Tolminskem, ki je med prvo svetovno vojno delila usodo mnogih primorskih družin: mlada sinova sta morala v vojsko, ostali družinski člani pa v begunstvo. Prav s pomočjo pošte so po različnih krajih razkropljeni člani družine ohranjali medsebojne stike: če je vojna že uničila njihov dom, ni smela uničiti še tistega najbolj dragocenega - družinskih vezi.

Za prepis izbrane rokopisne korespondence in vezni tekst je poskrbela Majda Valentinčič. Vsebino knjige smiselno dopolnjujejo številne fotografije, dodana pa so še pojasnila za lažje razumevanje besedil, ki so jih pisale jezika ne najbolj vešče roke in so zato pogosto polna narečnih izrazov, popačenk in tujk, zlasti iz vojaškega žargona.

Izdal in založil Tolminski muzej, 2017
72 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1.1., 1.11. in 25.12.
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli: 4 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 3 €
predšolski otroci: brezplačno
družine z otroki do 15 let: 7 €
skupine
odrasli, upokojenci: 3 €
otroci, dijaki, študenti: 2 €

Tolminski muzej, občasna razstava
odrasli: 2 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 1 €
FacebookRSS