Tonovcov grad

Kobarid

Tonovcov grad

Tonovcov grad je arheološko najdišče, ki leži na naravno izredno dobro zavarovanem skalnem hribu na desnem bregu Soče, nedaleč od Kobarida. Z dosedanjimi arheološkimi izkopavanji je bila dokazana poselitev v več različnih zgodovinskih obdobjih. Prvi močnejši sledovi so iz 2. polovice 3. stoletja n. š., ko so to lokacijo kot pribežališče uporabljali prebivalci iz doline. Ob koncu 4. stoletja in v 1. polovici 5. stoletja je bila na Tonovcovem gradu močnejša vojaška posadka. V naselbini iz 2. polovice 5. in 6. stoletja, v velikosti 150 x 120 metrov, z dvojnim obrambnim obzidjem, so stale številne zidane stanovanjske zgradbe in štiri zgodnjekrščanske cerkve.

V treh raziskanih cerkvah so bile odkrite klopi za duhovščino in oltarji, v osrednji cerkvi tudi krstilnica, v severni pa ambon ali prižnica.

Raznolike najdbe potrjujejo poseljenost z večinskim staroselskim prebivalstvom, posamezni elementi pa opozarjajo na prisotnost Vzhodnih Gotov in Langobardov. Ob koncu 6. stoletja ali nekoliko pozneje je bila postojanka opuščena in le za kratek čas znova obljudena v 9. stoletju.

Priporočila ob obisku muzeja
V muzeju se trudimo, da vam obisk pri nas ostane v spominu kot prijetno doživetje. Da bo za vse tudi varen, vas prosimo, da spoštujete tukaj navedena priporočila.
Odpiralni čas
Tonovcov grad je prosto dostopen.
Facebook
Youtube
RSS