Simon Rutar
Simon Rutar
Zgodovina(r) Tolminskega

Tolminski muzej

  Pesnikov oče Jernej pred hišo na Vrsnem, 1905
Pesnikov oče Jernej pred hišo na Vrsnem, 1905Rojstna hiša, 1966
Rojstna hiša, 1966
Rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča

Želja po ohranitvi spomina na delo Simona Gregorčiča je bila prisotna že od pesnikove smrti leta 1906. Na pesnikovi rojstni hiši, pri Pomolčevih, je bila septembra 1908 odkrita spominska plošča. Istega leta je bil pri sv. Lovrencu odkrit tudi nagrobnik, delo goriškega kamnoseka Josipa Bitežnika.

V prvi svetovni vojni je bilo Vrsno že na začetku bojev na soški fronti porušeno. Tudi pesnikovemu domu ni bilo prizaneseno. Ta je bil obnovljen leta 1922. Od pesnikovega rojstva je bila to že tretja prezidava. Prvo naj bi izvršil oče Jernej v pesnikovih mladih letih, ko mu je bilo komaj štiri leta. Hišno izročilo pa pravi, da je bilo to ob njegovi novi maši leta 1867. Hiša je bila prvotno skromna, pritlična in krita s slamo; ob prvi prezidavi so jo toliko dvignili, da so zgoraj pripravili sobico in uredili na pročelju hodnik “gank”, na katerega so vodile z dvorišča stopnice. Vhod v podstrešje je bil pred obnovo nad pečjo (žlemperh) v izbi. Hiša tudi takrat še ni imela dimnika. Leta 1911 je za novo prezidavo poskrbel pesnikov nečak Franc, ki je prizidal nekaj hiše in jo dvignil, da je tako lahko pridobil nekaj podstrešja. Po prvi svetovni vojni so ostale od Gregorčičeve rojstne hiše samo zunanje stene, slamnata streha in leseni podi so pogoreli. Tretja obnova sega v leto 1922 ko je Franc preložil vhodna vrata na desno. Stara obokana vrata je zazidal in v ta prostor namestil okno. Vežo in kuhinjo je združil v en prostor z običajnim primorskim ognjiščem. Dostop v prvo nadstropje so naredili iz veže in odstranili zunanje stopnice. Pustil pa je spodnji del ganjka v obliki dolgega lesenega balkona. Prenovljen dom je v mnogočem menjal prvotno lice. Stopnic, ki so po zunanjščini vodile v prvo nadstropje, niso več obnovili, streha je dobila novo kritino - cementno opeko, obokani vhod v hišo je bil zamenjan s štirioglatim kamnitim okvirom. Manjših prezidav je bila hiša deležna tudi leta 1947. Odstranili so staro ognjišče in postavili nov štedilnik.

Muzejsko društvo iz Tolmina je 29. julija 1951 odprlo posebno Gregorčičevo sobo v rojstni hiši ob priliki Gregorčičevega spominskega dne. Sobico, izbo poleg kuhinje, je muzejsko društvo preuredilo s sodelovanjem takratnega ljubljanskega Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov. Pesnikovi sorodniki so takrat v hiši še živeli.

Z Gregorčičevo spominsko sobo na Vrsnem je upravljal Muzej za Tolminsko. Po združitvi Muzeja za Tolminsko z Goriškim muzejem leta 1958 je skrb zanjo prevzel Goriški muzej.

V šestdesetih letih je stekla širša akcija za odkup in ureditev Gregorčičeve hiše. Vedno večji obisk spominske sobe je bil vedno bolj moteč za lastnike hiše. Pri obnovi so nekako sledili posegom pesnikovega očeta Jerneja. Takratno podobo poznamo po dveh fotografijah. Na prvi (DS 1906, s. 177, Mladika 1921, s. 352) vidimo na stopnicah pesnikovega očeta, na drugi, ki jo je po pesnikovi smrti napravil goriški fotograf Anton Jerkič, pa je hiša bolj izrazita. Ob vhodu je bila vzidana tudi nova spominska plošča.

Ob šestdeseti obletnici smrti Simona Gregorčiča, leta 1966, je bila pesnikova rojstna hiša na Vrsnem na št. 27 (stara številka 17) odprta kot pesnikov muzej. Rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča je bila preurejena v muzej po zamisli arhitekta Janeza Suhadolca. Pri obnovi so sodelovali Zavod za spomeniško varstvo Gorica in Goriški muzej.

Leta 2002 je bila hiša predana v upravljanje Tolminskemu muzeju. Hiša je bila istega leta popotresno sanirana. Leta 2006 je Tolminski muzej ob 100-letnici pesnikove smrti z arhitektoma Janezom in Mimo Suhadolc notranjost preuredil in javnosti predstavil novo muzejsko postavitev. 

(Povzeto po prispevku objavljenem v Tolminskem zborniku 1997.)

Rojstna hiša Simona Gregorčiča pred prvo sv. vojno
Rojstna hiša pred prvo sv. vojno

Rojstna hiša Simona Gregorčiča leta 1951
1951

Rojstna hiša Simona Gregorčiča leta 1966
1966

Rojstna hiša Simona Gregorčiča leta 2006
2006