Cerkev sv. Danijela

Volče

Sv. Danijel

Nekdanja cerkev sv. Danijela je posredno prvič omenjena v začetku 11. stoletja. Nastanek današnje cerkve sega v 16. stoletje, enako velja tudi za freske Jerneja iz Loke. V prvi svetovni vojni so bile freske in posamezni arhitekturni členi uničeni.

Cerkev so prvotno sestavljale tri prostorske enote: pravokotna ladja, dvopolni prezbiterij in zakristija. Zvonik stoji samostojno.

Razglednice doline Soče

Objavi svojo spletno razglednico
Odpiralni čas
Cerkev je prosto dostopna.
Facebook
Youtube
RSS