Topničar Géza Jablonszky
1876—1945, madžarski gradbenik

Géza Jablonszky je bil rojen v Budimpešti očetu Jánosu Jablonszkemu in materi Márii Krivinyji.

Na soški fronti se je bojeval od 25. maja 1915. V poročnika je bil povišan 1. avgusta 1915, leto kasneje pa v nadporočnika. Kot topničar c. in k. 3. gorske brigade avstro-ogrske vojske se je bojeval na območju med Krnom in Mrzlim vrhom in leta 1916 vodil gradnjo spominske cerkve Sv. Duha v Javorci.

Zelo dobro je sodeloval z Remigiusom Geylingom, idejnim avtorjem cerkve. Zaradi požrtvovalnosti pri gradnji je bil 29. marca 1917 odlikovan z zlatim križem za zasluge.

Géza se je 3. januarja 1917 poročil z Ilono Rösler. Kot dober gradbinec se je izkazal tudi po vojni, leta 1924 pri gradnji spomenika v spomin na padle v prvi svetovni vojni v kraju Solymár, leta 1927 pa pri obnovi rimokatoliške cerkve v istem kraju.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran
Dokumente o Madžaru Gézi Jablonszkem je posredoval Dr. Lajos Négyesi.