Solkanski most

Solkanski most je med najlepšimi in najznamenitejšimi objekti na celotni progi. Njegov osrednji del je gradilo podjetje Redlich in Berger, stranska viadukta pa domače podjetje Sard in Lenassi. Prvotno je bil na tem mestu predviden jekleni ločni most, vendar so se kasneje odločili za kamen. Gradnja je graditeljem povzročala številne težave. Podlaga, na kateri naj bi zgradili temelje nosilnega loka, ni bila dovolj trdna, da bi prenesla tako veliko obremenitev, zato so morali linijo mostu nekoliko zamakniti. S tem se je povečala tudi velikost loka, ki tako meri 85 metrov.

Najprej je bilo potrebno na mestu, kjer naj bi stal most, zgraditi leseno konstrukcijo. Da so zagotovili njeno trdnost in zadostno nosilnost, so na sredini reke Soče zgradili betonski temelj, na katerega so postavili pomožni steber. Samo za gradnjo lesenega dela so porabili 1161 m³ lesa in 25 ton železa. V osrednji kamniti del pa so vgradili 1960 m³ kamnitih blokov, izdelanih iz nabrežinskega kamna. Gradnja celega mostu je bila ocenjena na 1.100.000 avstrijskih kron. Njegovo slavo, ki se je širila po celotni monarhiji, je že po nekaj letih zasenčil izbruh prve svetovne vojne. Leta 1917 med šesto soško ofenzivo je bil most miniran in močno poškodovan. Z njegovo obnovo so Italijani začeli leta 1925, medtem pa je železniški promet tekel po zasilni železni konstrukciji. Tudi v času druge svetovne vojne je bil most obstreljevan, vendar na srečo ni utrpel večjih poškodb in je bil dokončno obnovljen leta 1954. Po sto letih je še vedno največji kamniti ločni most na svetu. Je vrhunski izdelek avstrijske inženirske šole za mostove in zadnji v generaciji velikih železniških mostov, grajenih na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja na železnicah v Avstro-Ogrski.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran