Železniška postaja Hudajužna

Železniška postaja Hudajužna stoji na desnem bregu Bače, kjer je bilo pred pričetkom gradnje ob strugi reke prostora še za obdelovalne površine. Z začetkom gradnje pa je začel dobivati ta del doline povsem drugačen izgled. Najprej so premaknili dotedanji tok Bače bližje cesti in na levem bregu začeli graditi nasip, na katerem danes stojijo postajna poslopja. Odkopali in utrdili so tudi breg nad postajo, s kamnitim podpornim zidom pa tudi del nasipa nad Bačo.

V času med obema vojnama so Italijani postajo večkrat preimenovali. Od leta 1923 so uporabljali sestavljeno ime Oblocca – Jusina, ki se je obdržalo do začetka 2. svetovne vojne. Partizani so v eni izmed sabotažnih akcij, s katerimi so želeli onesposobiti promet po Baški grapi, postajo v Hudajužni povsem porušili. Po vojni je bila obnovljena v takratnem slogu. Nižje ob progi stoječa železniška stanovanjska stavba je ostala nepoškodovana. Od junija 1991 je postaja zaprta in spremenjena v postajališče.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran