Železniška postaja Podbrdo

Na železniško postajo v Podbrdu pripelje vlak takoj po izhodu iz Bohinjskega predora. Kompleks tirov in poslopij stoji na mogočnem nasipu, ki je bil zgrajen z izkopanim materialom iz predora. Prvotno je imela železniška postaja le eno večje poslopje, med 1. svetovno vojno so ji zaradi vojaških razlogov prizidali še eno, po določitvi nove meje med Italijo in Jugoslavijo pa so se prizidave kar vrstile. Postaja Podbrdo, ki je dobila novo ime Piedicolle, je takrat postala obmejna predajna postaja. Poleg osrednjih železniških poslopij so Italijani na postajnem platoju postavili nova poslopja za carino in obmejno stražo, pred vhodom v predor pa zgradili obračališče za lokomotive.

Po drugi vojni so izpraznjena poslopja naselili domačini, ki so dobili delo na železnici. Odvečno obračališče lokomotiv so leta 1953 najprej preuredili v bazen, kasneje pa zasuli. Na njegovem mestu je danes manjše igrišče z igrali za otroke.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran