Železniška postaja Most na Soči

Današnja postaja Most na Soči se je od dograditve do prvih let po 2. svetovni vojni imenovala Sv. Lucija – Tolmin. Bila je namreč glavna postaja za celo zgornjo soško dolino in zato grajena razkošneje kot večina ostalih postaj ob progi. Zgrajena je bila na širokem naravnem platoju na levem bregu Idrijce pred tedanjo Sv. Lucijo (danes Most na Soči), od tod tudi izvor imena. Ob osrednjem železniškem poslopju so že pred prvo svetovno vojno zrasli številni skladiščni in stanovanjski objekti. Večina jih je bila 1917, ko so se v Posočju bili najhujši boji, močno poškodovanih. Po vojni so bile stavbe obnovljene po starih avstrijskih načrtih, tako da je železniški kompleks ohranil nekdanjo podobo in se celo razširil. Poleg dotedanjih treh stanovanjskih železniških hiš sta zrasli še dve, ob njih pa še številne zasebne hiše ter gostinski in trgovski objekti. Celotno območje, ki je dotlej spadalo pod upravo bližnje Sv. Lucije, se je zato leta 1952 osamosvojilo in se danes imenuje Postaja.

Posebne pozornosti je bil v času gradnje deležen slikovit cestni most preko Idrijce, ki je bil glavni dostop do železniške postaje. V času gradnje je bil med največjimi ločnimi betonskimi mostovi v tedanji Avstriji.


Predhodna stran
Začetna stran
Naslednja stran