ČLOVEK IN VOJNA
 
MIR. In potem spet
VOJNA. Vedno znova, že stoletja.
ČLOVEK, posrkan v neusmiljeno vojno kolesje, ponovno poražen. Oropan človečnosti, moralno, telesno in čustveno prizadet.
 

O ti grda vojna, kaj si nam prinesla! Ali more kdo spričo vsega tega še biti tvoj prijatelj? Se zate navduševati? Vojne ne sovražiti? Da, še so taki!
Franc Rueh

Spletna predstavitev je sestavni del istoimenske muzejske razstave posvečene 100 letnici začetka soške fronte in 70 letnici konca druge svetovne vojne.

ČLOVEK IN VOJNA, muzejska razstava
Tolminski muzej, 6. junij 2015 – 30. maj 2016
Besedilo: Karla Kofol
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša, Jasna Martinšek, Miha Mlinar
Prevod: LEEMETA Translations
Slikovno in arhivsko gradivo: Tolminski muzej, Goriški muzej, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Vilma Pavić, Jasmina Pogačnik, Ivan Božič, www.WW1propaganda.com
Digitalizacija gradiva: Marko Grego
Spletna postavitev: Damjan Leban
© Tolminski muzej 2015